Un petit taller amb un únic propòsit
Recuperar les tècniques que feien els nostres artesans de ceràmica, perquè no es perdin en el temps, on la tecnologia ha substituït les mans.
Un petit taller amb un únic propòsit
Recuperar les tècniques que feien els nostres artesans de ceràmica, perquè no es perdin en el temps, on la tecnologia ha substituït les mans.
Un petit taller amb un únic propòsit
Recuperar les tècniques que feien els nostres artesans de ceràmica, perquè no es perdin en el temps, on la tecnologia ha substituït les mans.
Un petit taller amb un únic propòsit
Recuperar les tècniques que feien els nostres artesans de ceràmica, perquè no es perdin en el temps, on la tecnologia ha substituït les mans.
Un petit taller amb un únic propòsit
Recuperar les tècniques que feien els nostres artesans de ceràmica, perquè no es perdin en el temps, on la tecnologia ha substituït les mans.